รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ Application & System Development – Carabao Tawandang Co., Ltd.

รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ Application & System Development/รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ Application & System Development

Carabao Tawandang Co., Ltd.

Bangrak

10-Mar-17

jobsDB ref: JTH300003001329959

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– Oversee systems development procedure.

– Analyze business requirements.

– Improve systems performance.

– Propose strategy of new technology.

– Develop IT team.

– Budget management.

 

ความรู้ ความชำนาญ ทักษะและคุณสมบัติเฉพาะ

– เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิชาเกี่ยวกับ IT

– ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

– Strongly with SDLC ,OOP.

– Good knowledge in programming.

– Strongly with project management.

– Strongly with analytics and problem solving. 

 • Apply now
 • jobsDB will send your application for review directly to
  Carabao Tawandang Co., Ltd.

  Company Industry

  Salary negotiable

  Salary provided

  Employment Type

  Permanent

  Benefits

  Dental insurance

  Five-day work week

  Flexible working hours

  Gratuity

  Life insurance

  Medical insurance

  Performance bonus

  Transportation allowance

  Travel allowance

  About Carabao Tawandang Co., Ltd.

  “บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ “Start Plus”  บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯมีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด  จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

  Source link