เจ้าหน

  • Anywhere

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศติอต่อประสารงานบุคลากรในองค์กร ตามฝ่าย/แผนกต่าง ๆดูแลงานด้านเอกสารงานขายในประเทศและต่างประเทศ…

See more here:

<a href="http://www.jobstreet.co.th/jobs/2014/2/new/s/70/594935.htm?fr=R&src=2&srcr=2" title="เจ้าหน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.