พนักงา

  • by
  • Anywhere

Responsibilities นำเสนอขายเครื่องมือการแพทย์นำเสนอขายอุปกรณ์ตามที่บริษัทมอบหมายทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย Requirements หากผู้สมัครมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องมือการแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย…

Excerpt from: 

<a href="http://www.jobstreet.co.th/jobs/2014/4/new/s/70/596029.htm?fr=R&src=2&srcr=2" title="พนักงา

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.