Sale Executive -…

  • by
  • Anywhere

วางแผนและดำเนินการขายงานระบบอาทิ งานโครงการ/ งานอาคาร / ที่อยู่อาศัยจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์งานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่…

Source article:

Sale Executive -…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.