บ&#xe2…

?????? ???????????? ????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ????????????????????? ??????????????????????????

??????????????????????????
http://www.nationejobs.com/fulltime/displayposition_thai.php?comid=10636&transactionid=79004
  • Anywhere

บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและ จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือช่าง รวมถึงการออกแบบและวางระบบขนส่งอัตโนมัติภายในอาคาร ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้น เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ

สนใจดูเพิ่มเติมและสมัครที่
http://www.nationejobs.com/fulltime/displayposition_thai.php?comid=10636&transactionid=79004

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.