Job Description

วางแผนและดำเนินการขายงานระบบอาทิ งานโครงการ/ งานอาคาร / ที่อยู่อาศัยจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์งานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่…

Source article:

Sale Executive -…