Job Description

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญร่วม กิจกรรมฝึกอาชีพฟรี ในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-338-3102, 02-338-3014