System Analyst – Smart Go System Development


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบ Web application
 • มีความรู้ภาษา HTML, Angular, TypeScript, Javascript, C#.NET 
 • มีความรู้ความเข้าใจหรือสนใจฐานข้อมูล MS SQL server, Oracle 
 • ประสบการณ์การทำงาน 4-6 ปี 

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแกรมที่เป็น Web application
 • ทำการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น หลังจากการพัฒนา
 • ดูแลระบบที่เราพัฒนา (Support)

สวัสดิการและผลตอบแทน

 • มีโบนัส ตามผลประกอบการและผลงานในแต่ละปี 
 • มีค่ารักษาพยายาลประกันกลุ่ม
 • มี Outing เที่ยวประจำปีบริษัท
 • เวลาเข้าทำงานยืดหยุ่นได้ บางวันทำงานที่บ้าน
 • กิจกรรมออฟฟิศ มีตีแบดมินตัน วิ่งออกกำลังกาย  เล่นดนตรี ประจำสัปดาห์
 • ไลฟ์สไตส์ออฟฟิส เข้าใจสายคนสายไอทีและพัฒนาระบบ

 

ที่ตั้งบริษัท เลขที่
22
อาคารวิภาวดี เพลส 


ซอยพหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลาทำงาน : 9:00 – 18:00

Source link