ครูพี่เลี้ยง (ตลิ่งชัน)

Job title: ครูพี่เลี้ยง (ตลิ่งชัน)

Company: บริษัท สแครมเบิ้ลด์ อาร์ต จำกัด

Job description: ประเภทธุรกิจ: Premium Nanny Teacher Academy เป็นหนึ่งในโครงการของสถาบัน Scrambled Art (สถาบันสอนศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญ…ด้าน Process art เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก) Premium Nanny Teacher Academy จะดูแลในด้านการจัดอบรมคุณครูพี่เลี้ยงและจัดส่ง…

Expected salary: 18000 per month

Location: Taling Chan, Taling Chan, Bangkok

Job date: Wed, 21 Jun 2023 22:53:56 GMT

Apply for the job now!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.