ด่วน ครูพี่เลี้ยง Part-time (พัฒนาการ, นวมินทร์, ลาดพร้าว และอีก

Job title: ด่วน ครูพี่เลี้ยง Part-time (พัฒนาการ, นวมินทร์, ลาดพร้าว และอีก

Company: บริษัท สแครมเบิ้ลด์ อาร์ต จำกัด

Job description: ประเภทธุรกิจ: Premium Nanny Teacher Academy เป็นหนึ่งในโครงการของสถาบัน Scrambled Art (สถาบันสอนศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญ…ด้าน Process art เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ เด็ก) Premium Nanny Teacher Academy จะดูแลในด้านการจัดอบรมคุณครูพี่เลี้ยงและจัดส่ง…

Expected salary: 18000 per month

Location: Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok – Nawamin, Bueng Kum, Bangkok

Job date: Wed, 21 Jun 2023 22:58:41 GMT

Apply for the job now!