โปรแกรมเมอร์ – AutomotionWorks Co., Ltd.

AutomotionWorks Co., Ltd.

Auto Motion Works Co., Ltd. (AMW) was established in 1989 and located at Khon Kaen, Thailand. AMW was a combination of Fortune Machinery Co., Ltd. and R&D Engineering Department from Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd. (KKF). Fortune Machinery (FM) has more than 20 years of experience in machine design. We started our own R&D team 10 years ago for new innovative technologies such as motion control, PLC control. In 2009, FM was success in developing KKF’s automatic warehouse by using the technologies cultivated from R&D team. An Automated Storage/Retrieval Machine system (ASRS) is a warehouse managing system operated automatically by robot arm and controlled by computer, which improves efficiency, reliability, speed, and storage capacity in warehouse. After FM’s success in the automatic warehouse, we renamed Fortune Machinery to Auto Motion Works Co., Ltd. (AMW) in order to focus our attention on intralogistics.

โปรแกรมเมอร์/Programmer

15-Dec-16

jobsDB Ref. JTH300003001267175

Salary: 20K – 30K

 

Location: 

Bangkok (Chokchai-Ruammitr) or Khon Kaen (City)

เลือกทำงานที่ กทม. หรือ ขอนแก่นกับบริษัทในเครือ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด [KKF]

  

AMW

บริษัทในเครือ KKF International Group [KIG] ที่ถือกำเนิดมาจากขอนแก่นแหอวน 

AMW เป็นบริษัท Start-up ผู้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติรายแรกในประเทศไทย เรามีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยเรากำลังขยายสำนักงานมาในกรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการลูกค้า

 

 

Job Responsibilities

 • พัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่บริษัทใช้
 • จัดทำคู่มือระบบและคู่มือการใช้งานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • อบรมระบบต่างๆ ที่ทำการพัฒนาให้กับผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ หรือ user ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถติดตามการใช้งานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือ วศบ. วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถพัฒนาและติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือระบบและคู่มือการใช้งานให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดได้
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Windows ถ้าคุ้นเคยกับภาษา Delphi และใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้ มีทักษะในการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

 

 

Qualified candidates please submit your CV stating present and expected salary & package details by clicking APPLY NOW

  

Automation Works Co., Ltd.
213 Moo 13, Bypass Khon Kaen Road, Ban Pet Sub-district, 

Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province, 40000 THAILAND

Tel : คุณจามจุรี 098 3366 455


Website : http://www.automotionworks.com

 

 

 • APPLY NOW
 • jobsDB will send your application for review directly to
  AutomotionWorks Co., Ltd.

  Career Level

  Entry Level

  Yr(s) of Exp

  1 year

  Qualification

  Degree

  Location

  Salary

  Employment Type

  Full Time, Permanent

  Source link