Business Analyst : พัฒนาช่องทางบริการ / พัฒนาระบบงาน (Officer – Sr. Manager) – Kiatnakin Bank Public Company Limited

 

Business Analyst : พัฒนาช่องทางบริการ / พัฒนาระบบงาน (Officer – Sr. Manager)

Kiatnakin Bank Public Company Limited

Dindaeng

 

jobsDB ref: JTH300003001659663

Employer Ref. nateporn.sup2016

 

ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานบริหารจัดการพัฒนาระบบการทำงาน ขั้นตอน กระบวนการในกิจกรรมหรืองานทุกด้านของธนาคาร ตลอดจนจัดทำและติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง พัฒนา ออกแบบกระบวนงานใหม่ ให้กับหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานผ่านกระบนงานที่มีไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และคำนึงถึงความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ประสานงานหลักของโครงการที่ได้รับมอบหมายในด้านบริหารโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และมีผลลัพธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และกระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนทบทวนรายงานจากหน่วยงาน เพื่อสร้าง Business Requirement ของโครงการ และเพื่อระบุประเด็นที่ใช้ในการหารือที่เป็นประโยชน์ต่อไป
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ควบคุม ดูแล จัดการการประชุม จัดทำหัวข้อการทดสอบและทำการทดสอบระบบงาน หารือระหว่างฝ่ายพัฒนาระบบงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือที่ปรึกษาเพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดตามผลการดำเนินโครงการและให้ความเห็นในด้านต่าง ๆ ของโครงการ
 • จัดการอบรม และให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องของระบบงานเข้าใจในระบบงานใหม่ และสามารถปฏิบัติใช้ได้

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน Business Analyst  – ด้านการพัฒนาระบบ การออกแบบกระบวนงาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า   ปี ได้แก่ ระบบงาน Loan, Payment, Insurance, Investment, Electronics Banking, Branch
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนงาน การตลาดหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ 
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3922

Website : http://www.kiatnakin.co.th

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

 • Apply now
 • jobsDB will send your application for review directly to Kiatnakin Bank Public Company Limited

  Career Level

  Entry Level

  Yr(s) of Exp

  2 years experience

  Qualification

  Degree

  Company Industry

  Salary negotiable

  Salary provided

  Employment Type

  Full Time, Permanent

  About Kiatnakin Bank Public Company Limited

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต

  เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา

  Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.