IT Consultant – T-Net Co., Ltd.

IT Consultant/ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

T-Net Co., Ltd.

Bangkok

03-Nov-16

jobsDB ref: JTH300003001238329

รูปแบบงาน : งานประจำ เป็นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการขอการรับรองมาตรฐานสากล (ISO)

                   (ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย / หญิง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการทำงาน
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก มีใจรักในการบริการ อัธยาศัยดี มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีทักษะในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ ความปลอดภัย(Server Network and Security)
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office ที่ดีมาก
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในที่ต่างๆ ได้
 • มีความรู้ในมาตรฐานสากล เช่น ISO27001, ISO20000, ISO22301, ISO9001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 •  

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องรับรองคุณสมบัติของตนก่อนเข้าทำงาน หากพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ผู้สมัครรับรอง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการทดลองงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ที-เน็ต จำกัด

131 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 311 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร : 02-564-7886 , โทรสาร : 02-564-7854

 • Apply now
 • jobsDB will send your application for review directly to
  T-Net Co., Ltd.

  Career Level

  Entry Level

  Qualification

  Degree

  Company Industry

  Salary negotiable

  Employment Type

  Full Time, Permanent

  Benefits

  Dental insurance

  Flexible working hours

  Medical insurance

  Overtime pay

  About T-Net Co., Ltd.

  บริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจ คือการให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบเครื่อข่ายสารสนเทศขององค์กร (IT Security) รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคา และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะ กระตุ้นให้บุคลากรได้รียนรู้การด้านจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์จนกระทั่งเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ  บริษัทฯเปิดรับสมัครบุคลารในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี ในตำแหน่งดังนี้

  Source link