IT Helpdesk / IT Call Center / IT Support – APPLE SOFT CO.,LTD.

APPLE SOFT CO.,LTD./APPLE SOFT CO.,LTD.

เรา เป็นบริษัทฯ ที่เน้นพัฒนาระบบงานด้านสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือธนาคารหรือบริษัทฯ ขนาดใหญ่ และรวมถึงจัดหาบุคคลกรให้กับกลุ่มธนาคาร/สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทีมงานมีประสบการณ์โดยตรง ด้าน ระบบของธนาคาร/สถาบันการเงิน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการเรียนรู้ทางธุรกิจ สถาบันการเงินหรือธนาคารหรือบริษัทฯ ขนาดใหญ่

IT Helpdesk / IT Call Center / IT Support

30-Sep-17

jobsDB Ref. JTH300003001483803

รายได้ดี มีโบนัส

ปฏิบัติงานใกล้สถานีรถไฟ MRT สุทธิสาร

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Software ได้ดี
มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware, Software เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในงาน IT Helpdesk หรือด้านที่เกี่ยวข้อง (กรณีจบใหม่ ต้องมีความรู้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับ)
สามารถสื่อสารได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาใช้งาน เช่น MS-Office, Adobe Acrobat, In-House Software เป็นต้น
ดำเนินการวิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • APPLY NOW
 • jobsDB will send your application for review directly to
  APPLE SOFT CO.,LTD./APPLE SOFT CO.,LTD.

  Career Level

  Entry Level

  Yr(s) of Exp

  1 year

  Qualification

  Degree

  Location

  Salary

  Employment Type

  Full Time, Permanent

  Others

  Recent Graduate will be considered

  Benefits

  Five-day work week

  Gratuity

  Performance bonus

  Source link