Java Programmer – LEADING POWER CO., LTD.


คุณสมบัติ:
– อายุ 21-35ปี

– จบปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้องกัน

– เขียนโปรแกรมด้วย Java หากเคยใช้ SQL server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้าน IT และการเขียนโปรแกรมด้วย Java
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี

– รักงานบริการ และสนับสนุนการทำงานด้าน IT

ลักษณะงาน:
– สนับสนุน ให้บริการระบบงาน แก้ปัญหาด้าน IT ต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
– เขียนโปรแกรม และแก้ไขโปรแกรม รวมถึงการติดตั้งระบบงานให้กับผู้ใช้งาน

– ประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ปัญหาจนลุล่วง

– ปฏิบัติงาน ประจำที่ สำนักงานย่านเนินพระ (ระยอง)

 

สอบถามเพิ่มเติม 

  • ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณชานนท์ (ซอส)
  • Tel: 095-2083595
  • Line : 0952083595

 

Source link