skip to Main Content

Login

Register

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Python Django Programmer / Developer – Unixdev Company Limited


คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาเว็บด้วย Python Django Framework 
 • สามารถใช้ HTML5, CSS3, Bootstrap4, Javascript, Sass
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล Relational Database หรือ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Development Process (design, development, QA, deployment)
 • มีความเข้าใจเรื่อง SOLID Principle, MVC design pattern และ Object Oriented Programming 
 • มีประสบการณ์ในการทำ Testing 
 • มีความรักในการริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • มีความรักในการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Git มาก่อน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ด้วย Django Framework
 • พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยร่วมกับทีม User Experience (UX/UI)
 • พัฒนาเว็บไซด์ ด้วย Development Process ที่เป็นมาตรฐานในองค์กร (Git, CI, CD)
 • ร่วมกับทีมในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บไซด์และแอปพลิเคชั่น
 • ร่วมฉลองกับทีมในทุกๆ ความสำเร็จ
 • เรียนรู้และพัฒนาความรู้พื้นฐานให้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระบบ OS, Network, Monitoring, Log, DevOps, SysOps ตลอดจนเทคนิคการคิดพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าอบรมพิเศษและสัมนาต่างๆ
 • งานเลี้ยงประจำทุกเดือน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำฟัน

Website : www.unixdev.co.th

LINE : @unixdev ( https://line.me/R/ti/p/@unixdev )

Source link

Back To Top